Monday, June 24, 2024
spot_img
spot_img

Thị trường bất động sản Bình Dương triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn

-

Thị trường bất động sản Bình Dương vùa nhận chỉ thị của UBND tỉnh số 10/CT-UBND nhằm tháo gỡ khó khăn và phát triển nhà ở trên địa bàn Bình Dương.

thi-truong-bat-dong-san-binh-duong

Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản Bình Dương

Vừa qua UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt chỉ thị số 10/-CT-UBND do ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký về việc tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở Bình Dương.

Theo như chỉ thị này, từ năm 2022 và 04 tháng đầu nằm 2023, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cũng như tổng thể thị trường bất động sản gặp phải nhiều khó khăn, điều này dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn cũng như rủi ro trong quá trình triển khai các dự án bất động sản trên phạm vi cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng.

Ngoài các vấn đề về tình hình kinh tế chung, thì nguyên nhân do thủ tục pháp lý đầu tư đự án nhà ở, bất động sản còn chồng chéo, vướng mắc dẫn đến thời gian thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tính hiệu quả của dự án đầu tư cũng là một trong các nguyên nhân chính.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý cho các doanh nghiệp bất động sản, UBND tỉnh Bình Dương đã tiến hành thành lập Tổ chỉ đạo và yêu cầu Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản được nêu trong Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 về việc rà soát khó khăn, vướng mắc các dự án bất động sản để giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp các ngành, cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh Bình Dương triển khai các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tích cực, đồng thời Sở Xây dựng chủ động triển khai có hiệu quả trách nhiệm của Tổ chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án bất động sản Bình Dương tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 13/2/2023.

Theo đó, từng thành viên trong Tổ chỉ đạo rà soát khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản nhằm giải quyết, tháo gỡ ngay các nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập, gây cản trở trong quá trình triển khai dự án bất động sản thuộc lĩnh vực các lĩnh vực như: xây dựng, quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về việc phát triển nhà ở xã hội, tổ chỉ đạo tiến hành phối hợp các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai có kết quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn năm 2021 – 2030” của Trung ương thông qua Đề án “Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn năm 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tổ chỉ đạo cũng chủ trì xác định các khu vực ưu tiên đầu tư theo Chương trình – Kế hoạch phát triển nhà ở cho các giai đoạn, đảm bảo cân bằng cung – cầu đối với thị trường nhà ở, bất động sản; hướng dẫn các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền làm cơ sở thu hút đầu tư; tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, rà soát các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, bất động sản đang triển khai trên địa bàn Bình Dương.

Ngoài ra, Tổ chỉ đạo đánh giá nguyên nhân, các vướng mắc pháp lý đối với từng dự án cụ thể đã được chấp thuận chủ trương nhưng chưa hoặc chậm triển khai, để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề xuất tháo gỡ trong trường hợp vượt thẩm quyền. Đối với những vướng mắc mang tính chất liên ngành, tổng hợp báo cáo Tổ chỉ đạo để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án bất động sản, nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư, giảm rủi ro nợ xấu tín dụng.

Đồng thời, tập trung lập quy hoạch các khu vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đã được phê duyệt, trong đó, chú trọng kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại phù hợp với từng đối tượng có nhu cầu nhà ở; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan báo, đài của tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có liên quan tích cực, chủ động tái cơ cấu lại phân khúc sản phẩm, giá cả, thời hạn và phương thức thanh toán… phù hợp, khả thi, thuận lợi cho khách hàng, người dân, nhất là những đối tượng có nhu cầu thật sự; tích cực, chủ động, tập trung nguồn lực phối hợp, triển khai thực hiện theo các quy định pháp luật và hướng dẫn của các sở, ngành, địa phương đối với dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Tổng hợp Internet

Tin mới

Danh mục thông tin