Wednesday, July 24, 2024
spot_img
spot_img

Điều kiện tách thửa ở Bà Rịa-Vũng Tàu thay đổi ra sao?

-

Sắp tới, việc tách thửa ở Bà Rịa-Vũng Tàu được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt. Nếu chưa có quy hoạch 1/500 và 1/2000 thì áp dụng quy hoạch xây dựng chung.

THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN TÁCH THỬA Ở BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có báo cáo dự thảo quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn.

tach-thua-o-ba-ria-vung-tau
Ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của các địa phương vẫn chưa được hoàn thành.

Theo đó, vào ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 15/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/10/2021 thay thế quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, về cơ bản, quyết định 15 đã đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, giúp định hướng, hỗ trợ việc thực hiện đúng quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quyết định 15 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, điểm c và d khoản 2 Điều 3 của quyết định 15 quy định, đối với thửa đất trong đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị hoặc quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Đối với thửa đất ngoài đô thị, thực hiện tách thửa theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt thì áp dụng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý kiến trúc được duyệt.

Thực tế, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, việc thực hiện lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của các địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thành và gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc giải quyết thủ tục tách thửa bị vướng mắc, ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân có nhu cầu chính đáng về tách thửa.

“Từ đó cho thấy, một số quy định liên quan đến tách thửa đất tại quyết định số 15 là chưa phù hợp tình hình thực tế, cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi, nhằm khắc phục những nội dung chưa phù hợp là cần thiết và cấp bách trong tình hình thực tế hiện nay” – đại diện Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định.

Từ đó, Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định thay thế quyết định số 15/2021/QĐ-UBND vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội hiện nay.

Theo dự thảo quy định mới, điều kiện thực hiện tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân sẽ có thay đổi so với quyết định 15. Cụ thể, việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thì áp dụng quy hoạch xây dựng chung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa.

Thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, sau khi tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp phải đảm bảo kích thước tối thiểu như quy định tại khoản 1 Điều 4 của Quyết định này.

Như vậy, dự thảo quyết định mới không quy định điều kiện tách thửa đối với thửa đất trong và ngoài đô thị. Đáng chú ý, trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thì việc tách thửa được áp dụng theo quy hoạch xây dựng chung đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng hợp Internet

Tin mới

Danh mục thông tin