Monday, June 24, 2024
spot_img
spot_img

Đại biểu Quốc hội tranh luận quy định về thời hạn sử dụng chung cư

-

Chiều 26/10, thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), một trong những quy định được nhiều đại biểu Quốc hội cho ý kiến và tranh luận là quy định về thời hạn sử dụng chung cư.

Đại biểu Tạ Văn Hạ tham gia phát biểu thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)
Đại biểu Tạ Văn Hạ tham gia phát biểu thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Thời hạn sử dụng chung cư như thế nào cho hợp lý?

Về thời hạn sử dụng chung cư, đại biểu Phạm Văn Thịnh (tỉnh Bắc Giang) cho rằng, vấn đề này chỉ có thể giải quyết được nếu Luật Đất đai có quy định về quyền sử dụng đất ở có thời hạn. Nếu quy định các dự án bất động sản, đất ở, nhà ở, trong đó có chung cư được triển khai sau ngày các Luật Nhà ở, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, mà cơ bản đều gắn với quyền sử dụng đất ở có thời hạn, thì sẽ là bước đột phá mang lại nhiều lợi ích cho đất nước.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) lại bày tỏ thống nhất với quy định nhà chung cư phải có thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng phải trên chất lượng thẩm định, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền, chứ không thể theo thiết kế của chủ đầu tư.

Tham gia ý kiến về dự án luật, đại biểu Tạ Văn Hạ (tỉnh Quảng Nam) đánh giá cao dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) trình Quốc hội lần này đã có nhiều điểm hợp lý hơn. Tuy nhiên, về quy định liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư, đại biểu cho biết, dự thảo luật quy định nhà chung cư có thời hạn sử dụng, thời hạn được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời hạn sử dụng thực tế.

Hiện nay, luật còn chưa quy định rõ về vấn đề này. Các kết cấu vật liệu không thể tồn tại, vững bền vĩnh cửu, nên nhà xây dựng phải có thời hạn sử dụng. Thực tế, khi sửa chữa các nhà chung cư cũ, việc xử lý thỏa đáng còn gặp nhiều vướng mắc, rất khó khăn để tập hợp nguồn lực cho việc sửa lại các tòa nhà chung cư.

Đại biểu cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ ràng, nhất quán, rõ ràng, minh bạch: Chung cư cần có thời hạn sử dụng. Với quy định này, người dân sẽ có được đầy đủ thông tin cần thiết khi tham gia giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, đảm bảo cao nhất lợi ích của người dân.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba - Cần làm rõ cơ sở chính trị và pháp lý về thời hạn sử dụng chung cư
Đại biểu Đồng Ngọc Ba – Cần làm rõ cơ sở chính trị và pháp lý về thời hạn sử dụng chung cư

Tranh luận về thời hạn sở hữu nhà chung cư, đại biểu Đồng Ngọc Ba (tỉnh Bình Định) cho biết, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã phân biệt rất rõ về thời hạn sử dụng và vấn đề sở hữu. Việc sử dụng đã được quy định tại điều 99 luật hiện hành và Điều 58 dự thảo Luật. Dự thảo đã quy định hoàn thiện, đầy đủ hơn; thời hạn sở dụng liên quan đến chuẩn kỹ thuật và an toàn trong sử dụng nhà chung cư. Dự thảo quy định bổ sung nhằm đảm bảo trong mọi trường hợp sử dụng an toàn, đảm bảo yêu cầu về sử dụng…

Đồng thời, đã bổ sung quy định công bố về thời hạn sử dụng nhà chung cư khi hết hạn. Nội dung này được phân biệt rất rõ với quyền sở hữu, quyền tài sản. Trong quy định hiện hành cũng như trong dự thảo Luật, đối với nhà chung cư nói riêng và nhà ở nói chung thì không có quy định về thời hạn sở hữu. Quyền sở hữu được chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Đại biểu chia sẻ, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về các trường hợp chấm dứt quyền sở hữu đối với tài sản khi bị tiêu huỷ. Điều 214 có quy định riêng về vấn đề xử lý đối với sở hữu nhà chung cư khi nhà chung cư bị tiêu huỷ. Đại biểu cho rằng đây là cơ sở pháp lý đã rất rõ về vấn đề sở hữu.

Tuy nhiên, hiện nay có quy định thêm loại hình nhà chung cư có thời hạn sở hữu hay không thì cần phải xem xét kỹ lưỡng về cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn. Cùng với đó, nội dung này liên quan trực tiếp tới vấn đề Luật Đất đai có quy định loại đất xây dựng nhà chung cư có thời hạn hay không. Mặt khác, trong bối cảnh hiện nay vẫn chưa đặt ra vấn đề quy định đất ở nói chung, đất xây dựng nhà chung nói riêng có thời hạn.

Tổng hợp Internet

Tin mới

Danh mục thông tin